Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Do wynajęcia nieruchomość w Konstancinie-Jeziornie

2021.05.28 05:50 , aktualizacja: 2021.05.28 07:13

Autor: Marek Wideryński (MZN), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Chopina 13.

  1. Nieruchomość położona w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Chopina 13 oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 2/7 w obrębie 03-16, zabudowana budynkiem o powierzchni  zabudowy 657 m2 i powierzchni użytkowej 1764 m2. Budynek mieszkalny, składający się z czterech kondygnacji naziemnych i jednej kondygnacji podziemnej. Powierzchnia przeznaczona do wynajęcia - część dachu o powierzchni 6,00 m2.
  2. Nieruchomość, na której znajduje się budynek mieszkalny, składający się z czterech kondygnacji naziemnych i jednej kondygnacji podziemnej. W budynku znajduje się 75 lokali mieszkalnych, z pomieszczeniami przeznaczonymi do najmu. Na dachu umiejscowiona jest instalacja firmy telekomunikacyjnej. Budynek wyposażony w instalacje: centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową, ciepłej wody.
  3. Na wskazanym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Cegielni Chylickiej zatwierdzony Uchwałą nr 110/IV/8/2003 Rady Miasta Konstancin-Jeziorna z 22.09.2003 r. Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym 7MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  4. Stawka czynszu będzie podlegała zmianie, poczynając od stycznia każdego roku, stosownie do wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług ogółem ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
  5. Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu nieruchomości ustala się na płatny z góry do dnia 10 każdego miesiąca.
  6. Wysokość opłat z tytułu najmu wynosić będzie 4 297,75 zł netto.
  7. Ponadto najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat z tytułu podatku od nieruchomości.
  8. Sposób i termin zagospodarowania nieruchomości: najem na czas określony 3 lat na rzecz dotychczasowego najemcy.

 

Liczba wyświetleń: 91

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.