Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Do wynajęcia garaże w Ostrołęce

2021.06.28 05:20

Autor: Magdalena Szatkowska (MZN), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckiego podaje do publicznej wiadomości informację o garażach przeznaczonych do wynajęcia położonych w Ostrołęce przy ul. Sienkiewicza.

  1. Nieruchomość położona w Ostrołęce przy ul Sienkiewicza 56, oznaczona jako działka o nr ew. 21602/15 z obr. 2 o powierzchni 0,4587 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW OS10/00081379/9. Na nieruchomości znajdują się dwa garaże jednostanowiskowe, usytuowane w budynku murowanym z cegły, pokrytym papą, o powierzchni użytkowej 21 mkażdy.
  2. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrołęki uchwalonym 25 października 2007r. uchwałą nr 118/XIX/2007 Rady Miasta Ostrołęka – rejon „Śródmieście Płd–Goworowska” w Ostrołęce, nieruchomość została oznaczona na planie symbolem UZ1 i ustalono, że przeznaczeniem podstawowym jednostki terenowej są usługi zdrowia (zespół szpitalny). W zakresie przeznaczenia towarzyszącego ustala się, że dopuszczalnym przeznaczeniem towarzyszącym jednostki terenowej mogą być usługi z dziedziny oświaty, handlu i działające w pomieszczeniach biurowych.
  3. Wysokość opłaty z tytułu najmu garaży wynosić będzie 429,89 zł netto miesięcznie (za dwa garaże). Ponadto najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat związanych z podatkiem od nieruchomości.
  4. Stawka czynszu będzie podlegała zmianie, poczynając od stycznia każdego roku, stosownie do wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług ogółem ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
  5. Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu garażu ustala się na płatny z góry do 15 każdego miesiąca.
  6. Sposób i termin zagospodarowania nieruchomości: najem na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego najemcy.

Liczba wyświetleń: 44

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.