Rok 2017

Zawiadomienie z 6 września 2017 r. o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

2017.09.06 10:50 , aktualizacja: 2017.09.06 11:03

Autor: Małgorzata Dubiel (PZ), Wprowadzenie: Ewelina Miłosz

Zawiadomienie znak: PZ-II.7322.4.38.2017.MD z 6 września 2017 r.

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) zawiadamiam, że w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Zakładowi Przetwórstwa Rolno – Spożywczego „KOWAR” Jarosław Włoczewski, Janusz Zacharjasz Sp. j. z siedzibą przy ul. Łodygowej 20 w Warszawie, pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych (m.in. budynku o przeznaczeniu magazynowo – produkcyjnym, szczelnego zbiornika na ścieki), wykonywanie robót oraz gromadzenie ścieków na obszarze zagrożenia powodzią rzeki Rządzy na dz. o nr ew. 17/1 obręb 0017 w miejscowości Rasztów, gm. Klembów, pow. wołomiński.

Liczba wyświetleń: 32

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.