Rok 2017

Zawiadomienie z 5 września 2017 r. o toczącym się postępowaniu administracyjnym, wszczętym na wniosek Pana Sławomira Wojciecha Koźlakiewicza w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

2017.09.07 07:45

Autor: Wioletta Mikłaszewicz (PZ), Wprowadzenie: Ewelina Miłosz

Zawiadomienie z 5 września 2017 r. znak: PZ-II.7322.5.51.2017.WM

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121), zawiadamiam, że przed Marszałkiem Województwa Mazowieckiego toczy się postępowanie administracyjne, wszczęte na wniosek Pana Sławomira Wojciecha Koźlakiewicza, reprezentowanego przez Panią Annę Kozłowską, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. otworu studziennego - studni nr 1 do poboru wód podziemnych na potrzeby fermy drobiu, na dz. o nr ew. 35/5 w miejscowości Kuklin, gm. Wieczfnia Kościelna, powiat mławski.

Liczba wyświetleń: 34

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.