Rok 2017

Zawiadomienie z 6 września 2017 r. o wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek podmiotu Andrzej i Marcin Śliwińscy spółka jawna w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego oraz stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego.

2017.09.07 08:45

Autor: Małgorzata Dubiel (PZ), Wprowadzenie: Ewelina Miłosz

Zawiadomienie znak: PZ-II.7322.3.82.2017.MD z 6 września 2017 r.

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121, z późn. zm.) zawiadamiam, że w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na wniosek podmiotu Andrzej i Marcin Śliwińscy spółka jawna z siedzibą w Radzanowie przy ul. Siemiątkowskiego 20, reprezentowanego przez Annę Kozłowską zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie

- udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu fermu drobiu „Rudowo” na dz. nr 367, 368 obręb 3 w m. Bońkowo Kościelne, gm. Radzanów, pow. mławski, do punktu zlewnego Oczyszczalni Ścieków w Ujazdówku, będących własnością „CEBROB” S.A. z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Płockiej 5,

- stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością  „CEBROB” S.A. z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Płockiej 5, ścieków przemysłowych pochodzących z terenu fermu drobiu położonej na dz. nr ew. 368 obręb 3 w m. Bońkowo Kościelne, gm. Radzanów, pow. Mławski, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, udzielonego decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 249/116/PZ.W, z 9 listopada 2016 r., znak: PZ-II.7322.3.94.2016.ND.

Liczba wyświetleń: 62

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.