Rok 2017

Zawiadomienie z 8 września 2017 r. o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

2017.09.11 08:30

Autor: Monika Skwierczyńska (PZ), Wprowadzenie: Ewelina Miłosz

Zawiadomienie znak: PZ-II.7322.4.33.2017.MS z 8 września 2017 r.

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121, z późn. zm.) zawiadamiam, że w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w obrębie wydzielonej części działki nr ew. 146/3 obręb 0011 Jadwisin, gm. Serock, polegających na wykonaniu m.in. szczelnego zbiornika na nieczystości płynne, ogrodzenia terenu nieruchomości, utwardzeń terenu z nawierzchnią półprzepuszczalną, przyłączy infrastruktury technicznej, lokalnej zmiany ukształtowania terenu, umocnienia terenu od strony Jeziora Zegrzyńskiego.

Liczba wyświetleń: 41

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.