Rok 2017

Obwieszczenie z 16 października 2017 r. informujące o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

2017.10.16 13:10 , aktualizacja: 2017.10.16 13:22

Autor: Małgorzata Dubiel, Wprowadzenie: Ewa Żbikowska

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) informuję, że z uwagi na konieczność zapewnienia wszystkim stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, tj. możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym i wnoszenia uwag lub zastrzeżeń, postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Pana Jana Długosza, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego m.in. na wprowadzanie do wód i do ziemi oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych oraz sanitarnych z MOP, wykonanie urządzeń wodnych, likwidację istniejących urządzeń wodnych, wykonanie mostu nad rzeką Antoninką, przekroczenie rzeki Antoninki gazociągiem, kanałem technologicznym oraz linią kablową średniego napięcia w ramach zadania "Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) -Garwolin na odc. węzeł Lubelska (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy) z podziałem na trzy części: Część 2: na odc. obwodnica Kołbieli od km ok. 19+200 do ok. 27+900 dług. ok. 8,7 km", nie może być zakończone w terminie o którym mowa w art. 35 § 3 Kpa.

W związku z powyższym termin załatwienia sprawy zostaje przedłużony do dnia 18 listopada 2017 roku.

Zgodnie z art. 37 § 1 i 3 Kpa w toku postępowania stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, jeżeli:

1)   nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2)   postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Stosownie do treści art. 37 § 2 Kpa ponaglenie zawiera uzasadnienie.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 419 kB, Liczba pobrań: 120, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 102

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.