Rok 2017

Zawiadomienie z 20 lipca 2017 r. o wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek AIKAT Goździkowski sp. j. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

2017.07.21 08:15

Autor: Wioletta Mikłaszewicz, Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych, Wprowadzenie: Ewelina Daniłowska

Zawiadomienie z 20 lipca 2017 r. znak: PZ-II.7322.3.67.2017.WM

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) zawiadamiam, że przed Marszałkiem Województwa Mazowieckiego toczy się postępowanie administracyjne, wszczęte na wniosek podmiotu AIKAT Goździkowski spółka jawna z siedzibą w Radzanowie, przy ul. Raciążskiej 60, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych pochodzących z terenu fermy drobiu, zlokalizowanej na działkach o nr ew. 282/1, 282/2, 283, 284, 285 w m. Gradzanowo Zbęskie 59, gm. Radzanów, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością CEDROB S.A., z siedzibą przy ul. Płockiej 5 w Ciechanowie, tj. do punktu zlewnego Oczyszczalni Ścieków w Ujazdówku.

Liczba wyświetleń: 63

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.