Rok 2017

Zawiadomienie z 28 lipca 2017 r. o toczącym się postępowaniu administracyjnym, wszczętym na wniosek Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku w sprawie wygaszenia oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

2017.07.31 10:35

Autor: Wioletta Mikłaszewicz, Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych, Wprowadzenie: Ewelina Miłosz

Zawiadomienie z 28 lipca 2017 r. znak: PZ-II.7322.2.22.2017.WM

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) zawiadamiam, że przed Marszałkiem Województwa Mazowieckiego toczy się postępowanie administracyjne, wszczęte na wniosek Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku, z siedzibą w Płocku przy ul. Norbertańskiej 2, w sprawie:

- wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z zachodniej części Miejskiego Ogrodu Zoologicznego do Wisły (Zbiornik Włocławski) w km 631+800 jej biegu, udzielonego decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2007 r., znak: WŚR.IV.WJ/6811/75-3/07;

- udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni utwardzonych (alejek spacerowych), zlokalizowanych w zachodniej części Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku do rzeki Wisły w km 631+800 jej biegu (Zbiornik Włocławski).

Liczba wyświetleń: 50

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.