Trwające postępowania

Zawiadomienie z 11 sierpnia 2017 r. o wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Pana Przemysława Stefaniuka w sprawie wydanie pozwolenia zintegrowanego.

2017.08.14 10:00

Autor: Monika Rakowska-Karpińska (PZ), Wprowadzenie: Ewelina Miłosz

Zawiadomienie z 11 sierpnia 2017 r. znak: PZ-I.7222.196.2016.MR

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) zawiadamia się, iż w dniu 23 września 2016 r., Marszałek Województwa Mazowieckiego wszczął na wniosek Pana Przemysława Stefaniuka postępowanie w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk dla drobiu, zlokalizowanej w miejscowości Biernaty Średnie 24, gmina Łosice, powiat łosicki.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Pozwoleń Zintegrowanych, Emisji i Recyklingu Pojazdów Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, pok. 219, tel. (22) 59 79 467. Uwagi i wnioski należy składać do organu właściwego do wydania decyzji w terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji, o której mowa powyżej oraz do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Liczba wyświetleń: 65

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.