Rok 2017

Zawiadomienie z 6 lipca 2017 r. o decyzji Nr 53/17/PZ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego.

2017.07.07 07:35

Autor: Monika Rakowska-Karpińska, Wprowadzenie: Ewelina Daniłowska

Zawiadomienie z 6 lipca 2017 r. znak: PZ-I.7222.184.2016.MR

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.), uprzejmie informuję, iż zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie dane o decyzji Nr 53/17/PZ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2017 r., znak: PZ-I.7222.184.2016.MR, udzielającej pozwolenia zintegrowanego DAR-KAM NIEDZIELAK SPÓŁKA JAWNA, Pietrusy 39, 08-207 Olszanka, na prowadzenie instalacji służącej do intensywnego chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk dla drobiu, zlokalizowanej
w miejscowości Dawidy 38, gmina Olszanka, powiat łosicki.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Pozwoleń Zintegrowanych, Emisji i Recyklingu Pojazdów, Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, pok. 219.

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 121

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.