Rok 2017

Zawiadomienie z 4 sierpnia 2017 r. o decyzji Nr 66/17/PZ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego

2017.08.07 11:35 , aktualizacja: 2017.08.07 12:14

Autor: Monika Rakowska-Karpińska (PZ), Wprowadzenie: Ewelina Miłosz

Zawiadomienie z 4 sierpnia 2017 r. PZ-I.7222.149.2016.MR

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), uprzejmie informuję, iż zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie dane o decyzji Nr 66/17/PZ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 4 sierpnia 2017 r., znak: PZ-I.7222.149.2016.MR, udzielającej pozwolenia zintegrowanego Panu Witoldowi Jędrzejewskiemu, prowadzącemu działalność pod nazwą „Ferma Drobiu Witold Jędrzejewski”, Bębnowo 29, 06-540 Radzanów, na prowadzenie instalacji do ściółkowego chowu drobiu – brojlera kurzego o łącznej liczbie stanowisk 360 000 sztuk i zdolności produkcyjnej 2 520 000 szt./rok, zlokalizowanej na działce o nr ew. 370 w miejscowości Jaworowo-Kłódź, gmina Zawidz, powiat sierpecki.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Pozwoleń Zintegrowanych, Emisji i Recyklingu Pojazdów, Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, pok. 219.

Liczba wyświetleń: 99

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.