Rok 2017

Zawiadomienie z 8 sierpnia 2017 r. o decyzji Nr 68/17/PZ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego

2017.08.09 07:35

Autor: Monika Rakowska-Karpińska (PZ), Wprowadzenie: Ewelina Miłosz

Zawiadomienie z 8 sierpnia 2017 r. znak: PZ-I.7222.155.2016.MR

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), uprzejmie informuję, iż zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie dane o decyzji Nr 68/17/PZ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 8 sierpnia 2017 r., znak: PZ-I.7222.155.2016.MR, udzielającej pozwolenia zintegrowanego Panu Sławomirowi Nałęcz, prowadzącemu działalność pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Sławomir Nałęcz”, Szlasy Umiemy 2, 06-408 Krasne, na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej w miejscowości Szlasy Umiemy 2, gmina Krasne, powiat przasnyski.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Pozwoleń Zintegrowanych, Emisji i Recyklingu Pojazdów, Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, pok. 219.

Liczba wyświetleń: 77

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.