Rok 2017

Zawiadomienie z 11 sierpnia 2017 r. o decyzji Nr 69/17/PZ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego

2017.08.11 11:30

Autor: Ilona Podlewska (PZ), Wprowadzenie: Ewelina Miłosz

Zawiadomienie z 11 sierpnia 2017 r. znak: PZ-I.7222.180.2016.IP

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.), uprzejmie informuję, iż zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie dane o decyzji Nr 69/17/PZ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 9 sierpnia 2017 r., znak: PZ-I.7222.180.2016.IP, udzielającej pozwolenia zintegrowanego Panu Adamowi Osiakowi i Panu Ireneuszowi Uszyńskiemu, prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Inwestbud, Lubiesza 10, 08-322 Ceranów (REGON 147174186, NIP 8231659536), na prowadzenie instalacji do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej w miejscowości Lubiesza 10A, gmina Ceranów, powiat sokołowski.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Pozwoleń Zintegrowanych, Emisji i Recyklingu Pojazdów, Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, pok. 222.

Liczba wyświetleń: 80

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.