Rok 2017

Zawiadomienie z 24 sierpnia 2017 r. o decyzji Nr 74/17/PZ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego

2017.08.24 12:00

Autor: Monika Rakowska-Karpińska (PZ), Wprowadzenie: Ewelina Miłosz

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), uprzejmie informuję, iż zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie dane o decyzji Nr 74/17/PZ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 sierpnia 2017 r., znak: PZ-I.7222.179.2016.MR, udzielającej pozwolenia zintegrowanego AŁ Grześkiewicz spółka jawna, Sadłowo 40, 09-320 Bieżuń, na prowadzenie instalacji do ściółkowego chowu drobiu – brojlera kurzego o łącznej liczbie stanowisk 624 000 szt./cykl i zdolności produkcyjnej 3 120 000 szt./rok, zlokalizowanej w miejscowości Rzeszotary Zawady 26, gmina Rościszewo, powiat sierpecki.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Pozwoleń Zintegrowanych, Emisji i Recyklingu Pojazdów, Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, pok. 219.

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 68

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.