Rok 2017

Zawiadomienie z 31 sierpnia 2017 r. o decyzji Nr 79/17/PZ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego

2017.09.01 07:35

Autor: Ilona Podlewska (PZ), Wprowadzenie: Ewelina Miłosz

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), uprzejmie informuję, iż zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie dane o decyzji Nr 79/17/PZ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2017 r., znak: PZ-I.7222.180.2016.IP, zmieniającej decyzję Nr 60/16/PZ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2016 r., znak: PZ-I.7222.9.2016.WŚ, udzielającej Panu Robertowi Różańskiemu, prowadzącemu działalność pod nazwą Ferma Drobiu Robert Różański, Bębnowo 30, 06-540 Radzanów (Regon: 147190943; NIP: 5671493831), pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu – brojlera kurzego o łącznej liczbie stanowisk 210000 sztuk, zlokalizowanej na terenie fermy drobiu w miejscowości Bębnowo, gmina Radzanów, powiat mławski.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Pozwoleń Zintegrowanych, Emisji i Recyklingu Pojazdów, Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, pok. 222.

Liczba wyświetleń: 146

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.