Rok 2017

Zawiadomienie z 31 sierpnia 2017 r. o decyzji Nr 78/17/PZ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego

2017.09.04 12:05

Autor: Katarzyna Szczypek (PZ), Wprowadzenie: Ewelina Miłosz

Zawiadomienie z 31 sierpnia 2017 r. znak: PZ-I.7222.27.2016.KS

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.), uprzejmie informuję, iż zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie dane o decyzji Nr 78/17/PZ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2017 r., znak: PŚ-V.7222.27.2016.KS, udzielającej Przedsiębiorstwu Usługowemu ”HETMAN” sp. z o.o., Al. Krakowska 110/114, 00-971 Warszawa, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do kombinacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki biologicznej i obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania, zlokalizowanej przy ul. Turystycznej 38 w miejscowości Nadarzyn, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Pozwoleń Zintegrowanych, Emisji i Recyklingu Pojazdów, Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, pok. 316.

Liczba wyświetleń: 112

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.