Rok 2017

Zawiadomienie z 15 września 2017 r. o decyzji Nr 85/17/PZ.Z Marszałka Wojewóztwa Mazowieckiego

2017.09.15 08:45 , aktualizacja: 2017.09.18 08:57

Autor: Monika Rakowska-Karpińska, Wprowadzenie: Aleksandra Szybilska

Zawiadomienie z 15 września 2017 r. znak: PZ-II.7222.90.2017.MR (PZ-I.7222.2.2017.MR)

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), uprzejmie informuję, iż zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie dane o decyzji Nr 85/17/PZ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 15 września 2017 r., znak: PZ-II.7222.90.2017.MR (PZ-I.7222.2.2017.MR), zmieniającej decyzję Nr 116/15/PŚ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2015 r., znak: PŚ-V.7222.26.2013.KS, udzielającą Pani Annie Agacie Bruzda i Panu Piotrowi Bruzda pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu – brojlerów kurzych o łącznej liczbie stanowisk 160 000 sztuk, zlokalizowanej w miejscowości Władysławowo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Pozwoleń i Opinii Środowiskowych, Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, pok. 219.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 437 kB, Liczba pobrań: 120, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 100

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.