Rok 2017

Zawiadomienie z 27 września 2017 r. o decyzji Nr 91/17/PZ.Z udzielającej pozwolenia zintegrowanego Pani Barbarze Chomka oraz Panu Grzegorzowi Chomka.

2017.09.27 10:15 , aktualizacja: 2017.10.04 10:33

Autor: Wioletta Świderksa, Wprowadzenie: Aleksandra Szybilska

Zawiadomienie z 27 września 2017 r. znak: PZ-II.7222.5.2017.WŚ (PZ-I.7222.103.2016.WŚ)

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1405), uprzejmie informuję, iż zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie dane o decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 91/17/PZ.Z z dnia 22 września 2017 r. znak: PZ-II.7222.5.2017.WŚ
(PZ-I.7222.103.2016.WŚ), udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie przez Panią Barbarę Chomka
oraz Pana Grzegorza Chomka, instalacji do hodowli trzody chlewnej w systemie rusztowym o łącznej liczbie 2 522 stanowisk, zlokalizowanej w miejscowości Suchodół Szlachecki 77, gm. Sabnie.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Pozwoleń i Opinii Środowiskowych, Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, pok. 221.

Liczba wyświetleń: 102

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.