Ostre zespoły wieńcowe

Program zdrowotny w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych

2016.04.15 10:50 , aktualizacja: 2018.04.25 09:29

Autor: Hanna Ajdukiewicz, (ZD), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Choroby układu krążenia stanowią nadal największe zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców województwa mazowieckiego. W 2013 roku z ich powodu zmarło ponad 25 tysięcy osób – ponad 7 tysięcy spośród nich to zgony związane z wystąpieniem choroby niedokrwiennej serca (źródło: Bank Danych Lokalnych GUS). Zwiększona śmiertelność odnotowywana jest nie tylko w pierwszych tygodniach po wystąpieniu choroby niedokrwiennej serca, ale także w dalszym okresie czasu. Według statystyk 15 proc. chorych umiera w ciągu roku od wystąpienia zawału, a w okresie kolejnych 4 lat odsetek ten dochodzi do 33 proc. (Rejestr OZW). Biorąc pod uwagę dane statystyczne, skuteczna profilaktyka, leczenie i rehabilitacja chorób układu krążenia powinny być nie tylko przedmiotem szczególnego zainteresowania lekarzy, ale także priorytetem w dziedzinie zdrowia publicznego i polityki społecznej Mazowsza.

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego od 2013 roku realizuje "Program zdrowotny w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych". Inicjatywa dotyczy istotnego problemu zdrowotnego, jakim jest profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych. Działania w obszarze edukacji prozdrowotnej oraz prewencji wtórnej chorób sercowo-naczyniowych są zgodne priorytetami zdrowotnymi wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 137,  poz. 1126). Program posiada pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Program kierowany jest do osób po przebytym zawale mięśnia sercowego. Interwencje polegają na edukacji pacjenta. Miernikiem efektywności programu jest odsetek pacjentów, u których wystąpił kolejny zawał.

 

W latach 2013-2017 programem zostało objętych ponad 1 600 pacjentów.

 

W 2018 roku realizacja programu została zawieszona w celu przeprowadzenia oceny efektów programu polityki zdrowotnej zgodnie z art. 48a ust. 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Liczba wyświetleń: 687

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.