Aktualności

Marszałkowie postulują zmiany w zabezpieczeniach finansowych biur podróży

2012.10.19 15:00 , aktualizacja: 2012.10.22 12:18

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Konwent Marszałków Województw RP przyjął 18 października br. dwa przygotowane przez województwo mazowieckie stanowiska, dotyczące regulacji prawnych związanych z biurami podróży.

 

Marszałkowie popierają utworzenie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, jednak nie w formie zaproponowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Domagają się także zapewnienia zwrotu poniesionych przez województwa kosztów, w związku ze sprowadzeniem do kraju klientów upadłych biur podróży oraz zabezpieczenia środków finansowych zapewniających klientom tych biur 100-procentowy zwrot wpłaconych pieniędzy.

 

Marszałkowie uważają, że obowiązujący obecnie system zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych jest niewystarczający. Środków nie starcza ani na pokrycie kosztów powrotów klientów do kraju ani na zapewnienie klientom biur podróży zwrotu środków zgodnie z obowiązującą ustawą.

 

Właśnie dlatego marszałkowie wzywają ministra finansów do zapewnienia środków na zwrot wydatkowanych przez marszałków z budżetu województw pieniędzy na sprowadzenie turystów do kraju. A także do uzupełnienia różnicy finansowej pomiędzy sumą gwarancji ubezpieczeniowej biur podróży a kwotą uzasadnionych roszczeń poszkodowanych klientów.

 

Marszałkowie postulują też konieczność wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń finansowych dla organizatorów turystyki, które zapewnią klientom 100-procentowy zwrot poniesionych kosztów w przypadku, gdy środki z gwarancji okażą się niewystarczające. Takim zabezpieczeniem mogłyby być dodatkowy fundusz gwarancyjny lub zwiększenie wysokości minimalnych zabezpieczeń finansowych, w szczególności w przypadku przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą.

 

Marszałkowie popierają utworzenie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, jednak w przygotowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki projekcie ustawy dostrzegają liczne braki.

 

Samorządy nie zgadzają się na zaproponowane przez ministerstwo rozszerzenie kompetencji marszałków województw, które wskazuje ich jako dysponentów funduszu. Nałożyłoby to na nich dodatkowe obowiązki m.in.: kontrolę wnoszenia składek na rzecz funduszu, egzekucji należności z tytułu niezapłaconych składek do funduszu czy też rozpatrywania roszczeń złożonych przez klientów.

 

Marszałkowe zwracają uwagę, że projekt ustawy wprowadza dualizm dochodzenia roszczeń przez klientów poszkodowanych przez biura podróży – z jednej strony do ubezpieczyciela za pośrednictwem marszałka województwa do środków z umowy gwarancji, a z drugiej – do marszałka województwa za pośrednictwem ubezpieczyciela do środków z funduszu. Marszałkowie uważają, że klienci powinni otrzymać zwrot wpłaconych środków bez konieczności kilkukrotnego składania roszczeń.

 

Zdaniem marszałków projekt ustawy nadal nie reguluje też sposobu kontrolowania płynności finansowej organizatorów turystki. Nie wskazuje także właściwych organów do realizacji tych zadań, tak aby znana była rzeczywista sytuacja organizatorów turystyki.

Marszałkowe postulują także wprowadzenie do projektu ustawy kilku ważnych kwestii:

·         wskazania organu właściwego do sprowadzania do kraju klientów niewypłacalnych biur podróży;

·         nałożenie na wojewodów – jako przedstawicieli administracji rządowej – obowiązku pokrywania dodatkowych kosztów ponoszonych przez urzędy marszałkowskie w związku z obsługą organizacji powrotów;

·         stworzenie możliwości pomocy touroperatorom, którzy zostali poszkodowani przez niewypłacalność ich kontrahentów, poprzez udzielenie pożyczki ze środków funduszu;

·         przekazanie obsługi i dysponowania środkami funduszu ministrowi właściwemu ds. turystyki;

·         znaczne uproszczenie zasad korzystania przez klientów ze środków funduszu;

·         zmniejszenie ilości dokumentacji przekazywanej przez przedsiębiorców w zamian za rozszerzenie zakresu przedmiotowego kontroli dokonywanych u przedsiębiorcy.

  • fot. archiwum UMWL
  • fot. archiwum UMWL
  • fot. archiwum UMWL

Pliki do pobrania

Rozmiar: 167 kB, Liczba pobrań: 216, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 460

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.