Aktualności

… w kierunku Paktu Amsterdamskiego

2016.01.26 12:25 , aktualizacja: 2016.01.26 13:15

Autor: Aleksandra Prandota, Bruksela, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Posiedzenie poświęcone wdrożeniu Agendy Miejskiej UE w Brukseli fot.Aleksandra Prandota
Marszałek Adam Struzik fot.Aleksandra Prandota

Marszałek Adam Struzik wziął udział w posiedzeniu poświęconym wdrożeniu Agendy Miejskiej UE. Przedsięwzięcie wspólnie zorganizowały: Komisja Rozwoju Regionalnego i Polityki Spójności (COTER) w Komitecie Regionów oraz Komisja Rozwoju Regionalnego (REGI) w Parlamencie Europejskim.

 

Agenda miejska UE

Szacuje się, że obecnie około 72 proc. europejczyków żyje i pracuje w miastach lub obszarach metropolitarnych. Są to centra życia gospodarczego, kulturalnego, społecznego. Stanowią główną siłę napędową rozwoju regionów. Jednak nie są też pozbawione problemów – natury społecznej (wykluczenie, bezrobocie) czy ekologicznej (skażenie środowiska czy hałas). I one właśnie stały się podstawą przeprowadzenia konsultacji publicznych przez Komisje Europejską na temat agendy miejskiej. Jej zadaniem jest wzmocnienie i zharmonizowanie wymiaru miejskiego unijnych polityk.

 

Tematy agendy

Jest ich 12. Priorytetami są: miejsca pracy i umiejętności w lokalnej gospodarce, ubóstwo miejskie, mieszkalnictwo, integracja migrantów i uchodźców, zrównoważone użytkowanie gruntów i rozwiązania oparte na środowisku naturalnym, gospodarka o obiegu zamkniętym, przystosowanie do zmian klimatycznych, jakość powietrza, przemiany energetyczne, mobilność miejska, cyfryzacja oraz innowacyjne i odpowiedzialne zamówienia publiczne.

 

4 z 12 tematów  

Komisja już rozpoczęła tworzenie tzw. partnerstw w obszarze mieszkalnictwa, integracji migrantów i uchodźców, ubóstwa miejskiego i jakości powietrza. W każde z partnerstw włączone będą miasta. 30 maja br. zaplanowano przyjęcie Paktu z Amsterdamu, który będzie zawierał ramy operacyjne agendy miejskiej UE i odniesie się szeroko do jej celów.

 

Sprawy miast

Uczestnicy dyskutowali nad potencjałem rozwojowym zintegrowanej Agendy Miejskiej, zagadnieniami mobilności w miastach oraz zapoznali się m.in. z przykładem zrównoważonego użytkowania gruntów  w Sztokholmie. Poruszyli również kwestie związane z sytuacja mieszkaniową, ubóstwem miejskim, a także migracją i uchodźcami.

 

Dodatkowo…

Ogłoszono zaproszenie do składania wniosków w ramach inicjatywy wspólnotowej „Innowacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich” (Urban Innovative Actions)  w obrębie czterech tematów powiązanych z Agendą Miejską UE.  Więcej informacji http://www.uia-initiative.eu/

Jednocześnie 3 lutego odbędzie się w Krakowie seminarium, podczas którego Komisja Europejska zaprezentuje proces aplikacji. Zapisy jeszcze trwają: http://www.uia-initiative.eu/en/krakow-applicant-seminar .

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 443 kB, Liczba pobrań: 302, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 444

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.