Inne programy UE 2014–2020

Przypomnienie o naborze wniosków w ramach inicjatywy wspólnotowej Urban Innovative Actions (UIA)

2016.03.25 11:55 , aktualizacja: 2016.03.25 12:02

Autor: Agnieszka Mync (KM), Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

Do 31 marca br. trwa pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach inicjatywy wspólnotowej Urban Innovative Actions (Innowacyjne Działania Miejskie). Dokumenty przesyła się wyłącznie w formie elektronicznej (możliwość złożenia wniosku zostanie zamknięta o godz. 14.00 CET).

 

Zamierzeniem inicjatywy UIA, uruchomionej przez Komisję Europejską z EFRR, jest identyfikacja i przetestowanie nowych rozwiązań problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem obszarów miejskich. Na jej realizację została przeznaczona kwota w wysokości około 372 mln euro na okres 2015–2020, w tym budżet pierwszego naboru wynosi 80 mln euro. Projekty mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 80 proc. kosztów kwalifikowalnych (do 5 mln euro).

 

Nabór jest skierowany do miast lub ich ugrupowań/stowarzyszeń liczących co najmniej 50 tys. mieszkańców i obejmuje 4 tematy:

  • ubóstwo miejskie (z naciskiem na ubogie dzielnice miast),
  • integracja imigrantów oraz uchodźców,
  • transformacja energetyki,
  • praca i umiejętności w gospodarce lokalnej.

 

Komisja Europejska oczekuje, że na rzecz realizacji projektów w ramach inicjatywy UIA zostaną ustanowione silne partnerstwa lokalne ze wskazaniem głównego organu władzy miejskiej – odpowiedzialnego za całościowe wdrożenie i zarządzanie projektem oraz władz stowarzyszonych – odpowiedzialnych za realizację określonych działań i osiągnięcie wyników cząstkowych. W skład partnerstwa powinni także wchodzić tzw. partnerzy realizacji projektu (agencje, instytucje, stowarzyszenia, podmioty prywatne), którzy będą odgrywać aktywną rolę w jego wdrażaniu. Duże znaczenie dla wzmocnienia wartości projektu będzie mieć również wsparcie udzielone przez szeroką grupę „zainteresowanych stron”.

 

Inicjatywa jest zarządzana przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, natomiast jej wdrażanie powierzono francuskiemu regionowi Nord-Pas de Calais.

 

Przybliżony termin zatwierdzenia projektów – październik 2016 r.

Liczba wyświetleń: 446

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.