Aktualności

Marszałkowie o istotnych dla regionów problemach

2017.01.19 10:30 , aktualizacja: 2017.01.26 08:33

Autor: oprac.na podst.mat. województwa małopolskiego, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • marsząłek Adam Struzik zabiera głos w obradach fot. UMWM
  • marszałek Adam Struzik i wicemarszałkowie - Janina Ewa Orzełowska i Wiesłąw Raboszuk fot. UMWM
  • reprezentanci Mazowsza fot. UMWM
  • przedstawiciele zarządu województwa mazowiekciego fot. UMWM
  • wicemarszałek Wiesłąw Raboszuk fot. UMWM
  • Reprezentanci 16 województw na sali obrad w Zakopanem fot. UMWM
  • obrady prowadził prezewodniczący konwentu - marszałek województwa małopolskiego fot. UMWM
  • włodarze polskich regionó oglądają prezentację walorów Małopolski fot. UMWM

Finanse jednostek samorządu terytorialnego, ustawa wdrożeniowa funduszy europejskich, dyplomacja ekonomiczna na rok 2017 – m.in. o tych tematach rozmawiali w Zakopanem marszałkowie ze wszystkich województw.

 

Było to pierwsze spotkanie w Małopolsce, która na najbliższe pół roku przejęła przewodnictwo nad konwentem. Przez 3 dni trwania obrad, oprócz marszałków, w debatach głos zabrali m.in. przedstawiciele ministerstw – rozwoju i spraw zagranicznych, posłowie oraz pracownicy naukowi. Wypracowano 13 wspólnych stanowisk.

 

18 lat minęło…

Przedstawiciele regionów podsumowali kilkanaście lat działania samorządów województw. „(..) Perspektywa minionych 18 lat pozwala z pełnym przekonaniem stwierdzić, że samorząd wojewódzki zdał egzamin dojrzałości, skutecznie i na wysokim poziomie wywiązując się ze zobowiązań nałożonych przez Ustawodawcę. Ten stan rzeczy potwierdzają sukcesy, które samorząd odniósł budując społeczeństwo obywatelskie, kształtując tożsamość regionalną, tworząc warunki dla rozwoju gospodarczego, pielęgnując polską kulturę czy też skutecznie chroniąc zasoby środowiska naturalnego. To z kolei potwierdza, iż decentralizacja stanowi wartość samą w sobie i w pełni uzasadnia potrzebę dalszego wzmacniania roli i pozycji polskich regionów jako twórczych i skutecznych wykonawców władzy publicznej oraz wiarygodnych partnerów polskiego rządu (…)” – czytamy w stanowisku przyjętym przez marszałków.

 

Finanse jednostek samorządu terytorialnego

Uczestnicy obrad rozmawiali o konieczności zmian prawnych w tym obszarze. Dyskutowano m.in. o problemie finansowania zadań zleconych przez administrację rządową, wprowadzeniu ochrony zdrowia do dziedzin priorytetowych obok transportu i administracji w przygotowywanym nowym systemie korekcyjno-wyrównawczym dla samorządów województw oraz przejściu od transferowego systemu finansowania województw na ten oparty na środkach własnych, a także zwiększeniu udziału dochodów własnych w dochodach ogółem.

Wiceminister rozwoju regionalnego Jerzy Kwieciński przestawił gospodarzom województw opracowywane obecnie zmiany w prawie dotyczącym finansów jst. Dodał, że trwają prace nad nowym systemem korekcyjno-wyrównawczym dla samorządów oraz analizowane są możliwości zadłużania się jst.

 – Mamy w planach udostępnienie narzędzia IT, które pozwoli samorządom na prognozowanie sytuacji finansowej

podkreślił wiceminister Jerzy Kwieciński.

 

Debatę na ten temat podsumował prof. Wojciech Misiąg z Instytutu Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie: „Obecnie Polska nie może istnieć bez samorządów. Wiele dzisiejszych problemów z efektywnością wynika z faktu, ze samorządy często mają zbyt wiele zadań w stosunku do instrumentów, dzięki którym mogą je realizować. Reforma finansowa samorządów jest więc niezbędna”.

 

Ustawa wdrożeniowa Funduszy Europejskich

Jak przekonywał wiceminister rozwoju regionalnego Jerzy Kwieciński, nowelizacja ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 ma zapewnić efektywne wykorzystanie środków z UE oraz uproszczenie i usprawnienie procedury ubiegania się o środki europejskie z perspektywy beneficjenta.

Podczas obrad podkreślano, że istotne dla regionów są takie rozwiązanie legislacyjne, które realnie przyczynią się do wprowadzenia usprawnień i uproszczeń przy wykorzystaniu środków z funduszy Unii Europejskiej. Mówiono również o wprowadzeniu nowej instytucji – Rzecznika Funduszy Europejskich.

 

Dobry PR

– Chcemy promować Polskę jako kraj innowacyjny i atrakcyjny. Dlatego tak ważna jest spójna wizja oraz współpraca z przedsiębiorstwami o znaczeniu strategicznym, samorządem gospodarczym, organizacjami przedsiębiorców oraz samorządem regionalnym i lokalnym

mówiła dyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Iwona Woicka-Żuławska, zachęcając gospodarzy województw do współpracy ze swoim resortem. Omówiła strategię oraz główne założenia i najbliższe plany związane z dyplomacją ekonomiczną i promocją krajowej gospodarki oraz interesów gospodarczych polskich przedsiębiorstw za granicą.

 

Ochrona środowiska

Nawiązując do poselskiego projektu zmian do ustawy Prawo Ochrony Środowiska, Konwent Marszałków zajął stanowisko, w którym czytamy m.in. „(…) Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec propozycji grupy posłów, złożonej jako poselski projekt ustawy w druku nr 1127, która prowadzi do upaństwowienia funduszy, a także całkowitej utraty charakteru samorządowej osoby prawnej przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Mamy nadzieję, że uda się nam uzyskać z administracją rządową stosowny konsensus w sprawach przedstawionych w niniejszym Stanowisku Konwentu Marszałków i zjednoczyć wspólne wysiłki dla osiągnięcia  najistotniejszych dla administracji rządowej i samorządowej celów, a tym samym dla Całego Społeczeństwa – realizacji jak największej liczby rozwiązań z obszaru ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz uzyskania jak największych efektów ekologicznych z tego tytułu”. 

Artykuły powiązane

Liczba wyświetleń: 639

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.