Interpretacje przepisów w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska

Decyzja interpretacyjna nr 457/20/OS z 6 sierpnia 2020 r. – dotycząca zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1863 z późn. zm.), w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. przepisów ustawy z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 2056)

2020.08.24 13:05 , aktualizacja: 2020.08.24 13:10

Decyzja interpretacyjna nr 457/20/OS z 6 sierpnia 2020 r. – dotycząca zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1863 z późn. zm.), w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. przepisów ustawy z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 2056), w sprawie dotyczącej wystawiania w styczniu 2018 r. dokumentów potwierdzających odzysk i recykling odpadów opakowaniowych (DPO/DPR) pochodzących z gospodarstw domowych przekazanych i poddanych przetworzeniu w IV kwartale 2017 roku, z zastosowaniem przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 2018 r.

więcej o: Decyzja interpretacyjna nr 457/20/OS z 6 sierpnia 2020 r. – dotycząca zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1863 z późn. zm.), w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. przepisów ustawy z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 2056)

Decyzja nr 188 /20/OS z 26 marca 2020 r. – dotycząca zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których nie wynika obowiązek świadczenia przez Spółkę opłaty produktowej

2020.03.31 12:10 , aktualizacja: 2020.03.31 12:17

Decyzja nr 188 /20/OS z 26 marca 2020 r. – dotycząca zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których nie wynika obowiązek świadczenia przez Spółkę – za sprowadzane oleje smarowe – opłaty produktowej, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1932 z późn. zm.)

więcej o: Decyzja nr 188 /20/OS z 26 marca 2020 r. – dotycząca zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których nie wynika obowiązek świadczenia przez Spółkę opłaty produktowej

Decyzja interpretacyjna nr 5/20/OS z 2 stycznia 2020 r. – dotyczy realizacji obowiązku zapewnienia odzysku w tym recyklingu odpadów opakowaniowych

2020.01.07 15:00 , aktualizacja: 2020.01.07 15:11

Decyzja interpretacyjna nr 5/20/OS z 2 stycznia 2020 r. dotycząca realizacji obowiązku zapewnienia odzysku w tym recyklingu odpadów opakowaniowych przez spółki wprowadzające produkty w opakowaniach w sytuacji, gdy doszło do połączenia się spółek, a każda z nich przed połączeniem była umownie związana z inną organizacją odzysku oraz sposobu rozliczenia się z realizacji ww. obowiązku przez organizacje odzysku.

więcej o: Decyzja interpretacyjna nr 5/20/OS z 2 stycznia 2020 r. – dotyczy realizacji obowiązku zapewnienia odzysku w tym recyklingu odpadów opakowaniowych

Decyzja interpretacyjna nr 585/19/OS z 20 grudnia 2019 r. - dotycząca ustalenia który z podmiotów w zakresie franczyzowej sieci gastronomicznej jest podmiotem wprowadzającym produkty w opakowaniach

2019.12.30 15:35 , aktualizacja: 2020.01.24 14:25

Decyzja interpretacyjna nr 585/19/OS z 20 grudnia 2019 r. – w której przedstawiam stanowisko, w którym interpretację, przedstawioną przez X, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 542 z późn. zm.), w sprawie dotyczącej ustalenia który z podmiotów jest podmiotem wprowadzającym do obrotu produkty w opakowaniach obowiązanych do uiszczania opłaty produktowej w przypadku:

więcej o: Decyzja interpretacyjna nr 585/19/OS z 20 grudnia 2019 r. - dotycząca ustalenia który z podmiotów w zakresie franczyzowej sieci gastronomicznej jest podmiotem wprowadzającym produkty w opakowaniach

Decyzja interpretacyjna nr 459/19/OS przedstawiająca stanowisko co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

2019.11.27 11:25 , aktualizacja: 2019.11.27 11:36

Decyzja interpretacyjna nr 459/19/OS przedstawiająca stanowisko, w którym interpretację, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 542 z późn. Zm.), – uznano za prawidłową.

więcej o: Decyzja interpretacyjna nr 459/19/OS przedstawiająca stanowisko co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Decyzja interpretacyjna nr 318/19/OS - stanowisko wobec zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w zakresie niepobierania opłaty recyklingowej

2019.10.10 09:00 , aktualizacja: 2019.10.15 09:16

Dezyzja interpretacyjna nr 318/19/OS przedstawiająca stanowisko, w którym interpretację, przedtsawioną przez X, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2019 r., poz. 542 z późn.zm.), w zakresie niepobierania opłaty recyklingowej w związku z wydawaniem klientom serwisów oponiarskich worków foliowych,w które wkładane są opony używane, wymieniane w ramach sezonowej wymiany opon lub kół - uznaję za prawidłową.

więcej o: Decyzja interpretacyjna nr 318/19/OS - stanowisko wobec zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w zakresie niepobierania opłaty recyklingowej

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.