Komunikaty

Program Sąsiedztwa Polska - Ukraina - Białoruś Interreg IIIA/TACIS CBC

2005.02.03 00:00 , aktualizacja: 2005.05.25 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Sąsiedztwa Polska - Ukraina - Białoruś Interreg IIIA/TACIS CBC, działając z upoważnienia Instytucji Zarządzającej - Ministerstwa Gospodarki i Pracy - informuje o możliwości składania wniosków na dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz TACIS CBC w ramach następujących priorytetów

Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś - Ukraina
INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006:


Priorytet 1
Wzrost konkurencyjności regionów przygranicznych poprzez modernizację
i rozbudowę infrastruktury transgranicznej.
 • Działanie1.1. - Modernizacja i rozbudowa istniejących systemów transportowych w celu poprawy dostępności regionu
 • Działanie1.2. - Rozwój wspólnego transgranicznego systemu ochrony środowiska naturalnego
 • Działanie1.3. - Rozwój infrastruktury okołobiznesowej i turystyki

Priorytet 2
Rozwój kapitału ludzkiego i instytucjonalnych form współpracy transgranicznej oraz poprawa bezpieczeństwa na granicach Unii Europejskiej.
 • Działanie 2.1.- Wzmocnienie instytucjonalnej współpracy transgranicznej oraz podniesienie jakości kapitału ludzkiego


Termin składania wniosków w niniejszej rundzie aplikacyjnej mija 30 czerwca 2005 r. o godzinie 16.00. Wnioski, które nie wpłyną w powyższym terminie zostaną skierowane do oceny i zatwierdzenia w ramach kolejnej rundy aplikacyjnej.

Wnioski o przyznanie dofinansowania należy składać lub przesłać do siedziby Wspólnego Sekretariatu Technicznego (godziny pracy biura: 08:15 – 16:15).

W województwie mazowieckim programem INTERREG są objęte następujące powiaty: łosicki, makowski, ostrołęcki i miasto Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, pułtuski, siedlecki i miasto Siedlce, sokołowski, węgrowski oraz wyszkowski.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków o przyznanie dofinansowania oraz o podmiotach uprawnionych do ich składania znajdują się na stronie internetowej Władzy Wdrażającej Program Współpracy Przygranicznej:

 • Regionalne Punkty Kontaktowe INTERREG w województwie mazowieckim:

  Departament Funduszy Strukturalnych i Pomocowych
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  03-472 Warszawa, ul. Brechta 3
  tel: (022) 597 93 49, fax: (022) 597 93 11
  e-mail:

  Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce
  tel: (029) 766 42 82
  e-mail:

  Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach
  tel: (025) 644 81 86
  e-mail:

  Dokumenty
 • Liczba wyświetleń: 620

  powrót

  Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.