7. Organizacja ruchu

Nazwa usługi

Styl Wyróżnik Schemat
7.01. Opiniowanie zakresu dostępu (koncepcji lub projektu budowlanego zjazdu do nieruchomości) do dróg wojewódzkich poza miastami na prawach powiatu (Warszawy, Płocka, Ostrołęki, Siedlec i Radomia) styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
7.02. Opiniowanie stałej lub czasowej organizacji ruchu obejmującej drogi innej kategorii niż drogi wojewódzkie poza miastami na prawach powiatu (Warszawy, Płocka, Ostrołęki, Siedlec i Radomia) styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
7.03. Opiniowanie w koncepcjach i projektach budolanych geometrii dróg wojewódzkich poza miastami na prawach powiatu (Warszawy, Płocka, Ostrołęki, Siedlec i Radomia) styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
7.04. Zatwierdzanie stałej lub czasowej organizacji ruchu na drogach wojewódzkich poza miastami na prawach powiatu (Warszawy, Płocka, Ostrołęki, Siedlec i Radomia) styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
7.05. Wydawanie zezwoleń na uroczystości i imprezy powodujące utrudnienia w ruchu lub wymagające korzystania z drogi w sposób szczególny poza miastami na prawach powiatu (Warszawy, Płocka, Ostrołęki, Siedlec i Radomia) styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
7.06. Umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
7.07. Umieszczenie reklamy lub obiektu budowlanego styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
7.08. Zajęcie awaryjne pasa drogowego styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
7.09. Budowa lub przebudowa zjazdu styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
7.10. Wypłata odszkodowań za nieruchomości styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
7.11. Wydawanie decyzji dot. zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.