15. Programy współfinansowane ze środków UE

Nazwa usługi

Styl Wyróżnik Schemat
15.01. Przeprowadzanie szkoleń na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
15.02. Udzielanie informacji o programach Unii Europejskiej wdrażanych przez MJWPU styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
15.03. Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (mazowiecki komponent regionalny) styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
15.04. Grupy robocze ds. inteligentnych specjalizacji województwa mazowieckiego styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.