14. Przeciwdziałanie bezrobociu / aktywizacja / praca za granicą

Nazwa usługi

Styl Wyróżnik Schemat
14.03. Poradnictwo zawodowe styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
14.04. Prowadzenie Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
14.05. Wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia i wydanie certyfikatu potwierdzającego ww. wpis styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
14.06. Wydawanie dokumentów PD U1 potwierdzających okresy zatrudnienia/ubezpieczenia w Polsce styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
14.07. Zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie obywateli polskich za granicą styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
14.09. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w RP styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
14.10. Transfer zasiłku z Polski do krajów UE i EOG oraz Szwajcarii styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
14.12. Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
14.13. Przyznanie prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych na zasadach określonych przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
14.14. Wdrażanie Działania 6.1 PO KL styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
14.15. Wypłata świadczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
14.16. Udzielanie pożyczki przedsiębiorcom w przypadku wystąpienia powodzi styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.