9. Rolnictwo

Nazwa usługi

Styl Wyróżnik Schemat
9.01. Rejestracja produktów tradycyjnych styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
9.02. Umarzanie i stosowanie ulg w spłacie zaległości opłaty melioracyjnej lub inwestycyjnej styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
9.03. Umorzenie należności i opłat rocznych za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
9.04. Ustalanie linii brzegu dla wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
9.05. Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i leśnych na nieleśne styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
9.06. Dotacje ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
9.07. Stosowanie ulg w spłacie wierzytelności opłaty związanej z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
9.08. Odszkodowania za szkody powstałe na skutek trwałego zajęcia, w sposób naturalny, gruntu przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
9.09. Uznanie organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
9.10. Wpis do Rejestru Grup Producentów Rolnych styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.