11. Turystyka

Nazwa usługi

Styl Wyróżnik Schemat
11.01. Wydawanie: duplikatów legitymacji – pilotów wycieczek; duplikatów legitymacji – przewodników turystycznych (miejskich, terenowych, górskich) styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
11.02. Egzaminy z języków obcych dla przewodników turystycznych (miejskich, terenowych, górskich) i pilotów wycieczek w powiązaniu z wpisem o znajomości języka obcego do legitymacji przewodnika górskiego styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
11.03. Nadawanie uprawnień przewodnika górskiego styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
11.04. Wpis do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich Województwa Mazowieckiego styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
11.05. Wydawanie identyfikatorów dla przewodników górskich styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
11.06. Kategoryzacja bazy hotelarskiej na terenie Województwa Mazowieckiego: 1. przyrzeczenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do wnioskowanego rodzaju i kategorii, tzw. „promesa”, 2. nadawanie rodzaju i kategorii obiektom hotelarskim, 3. potwierdzenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do posiadanego rodzaju i kategorii, 4. zmiana rodzaju i kategorii skategoryzowanych obiektów hotelarskich. styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
11.07. Wpis do rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
11.08. Udzielanie dotacji w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
11.09. Zgłoszenie roszczenia w związku ze złożeniem oświadczenia o niewypłacalności przez organizatora turystyki i/lub pośrednika turystycznego styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.