Otwarte konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości" - zadanie: Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania

2021.02.04 10:05 , aktualizacja: 2021.02.08 11:26

Autor: Anna Nitka (RF), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 173/204/21 z 2 lutego 2021 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2021 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie – „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania”.

 

Sposób składania ofert

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

 

 Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 8 lutego 2021 r. 2 marca 2021 r.

Wyniki oceny formalnej: od 5 marca do 10 marca 2021 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 30 kwietnia 2021 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 30 kwietnia do 31 grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym na stronie https://www.dialog.mazovia.pl

 Zasady

  • Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 45 000,00 zł.
  • Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji, Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich:

  • Piotr Dylewski – tel. 22 59 79 952; e-mail: ,
  • Anna Nitka – tel. 22 59 79 762; e-mail: ,
  • Rafał Muszakowski – tel. tel. 22 59 79 796; e-mail:
  • Małgorzata Białczak – Kierownik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategia Innowacji, tel. 22 59 79 794; e-mail:

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie: „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania”

Pliki do pobrania

Rozmiar: 30 kB, Liczba pobrań: 75
Rozmiar: 56 kB, Liczba pobrań: 101
Rozmiar: 26 kB, Liczba pobrań: 69

Liczba wyświetleń: 212

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.