Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2021 r. w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” w formie wsparcia realizacji zadania

2021.06.18 12:45 , aktualizacja: 2021.06.24 10:23

Autor: Bożena Pomacho (MCPS), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Zarząd Województwa Mazowieckiego 15 czerwca 2021 r. uchwałą nr 913/236/21 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2021 r. w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” w formie wsparcia realizacji zadania.

 1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.
 2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.
 3. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
  • mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
  • rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną,
  • usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.
 1. Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:
  • doradztwo zawodowe,
  • przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,
  • prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
 1. Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych
  i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
 2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy – przewodników.
 3. Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.
  • Termin składania ofert wyznacza się od 18 czerwca do 11 lipca 2021 r. Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl .
  • Złożenie oferty przez generator jest jedynym sposobem składania ofert. Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty.
  • O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data złożenia oferty w systemie Witkac.pl. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu.
   W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
   w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.
  • Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 18 czerwca do 11 lipca 2021 r.  na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia
  • Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ds. Osób Niepełnosprawnych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu: 22 376 85 86 lub 22 376 85 87

Pliki do pobrania

Rozmiar: 23 kB, Liczba pobrań: 58
Rozmiar: 47 kB, Liczba pobrań: 91
Rozmiar: 25 kB, Liczba pobrań: 49
Rozmiar: 33 kB, Liczba pobrań: 48

Liczba wyświetleń: 148

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.