Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” Zadanie: Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD

2021.03.22 14:55 , aktualizacja: 2021.03.22 15:44

15 marca 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 376/214/21 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w latach 2021–2023 w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD.

więcej o: Otwarty konkurs ofert w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” Zadanie: Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD

Otwarty konkurs ofert – zadanie publiczne ,,Zrozumieć świat przez doświadczenia” w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza w formie powierzenia realizacji zadania w 2021 r.

2021.03.12 11:40 , aktualizacja: 2021.03.12 12:50

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 351/213/21 z dnia 9 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

więcej o: Otwarty konkurs ofert – zadanie publiczne ,,Zrozumieć świat przez doświadczenia” w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza w formie powierzenia realizacji zadania w 2021 r.

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.