Uchwały zarządu

Nr 781/239/02 z dn. 20-11-2002

w sprawie przeznaczenia środków na zakup publikacji i danych statystycznych oraz opracowań specjalistycznych.

więcej

Nr 780/239/02 z dn. 20-11-2002

dotycząca stanowiska Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zgodności planów działania, w tym planów finansowych Oddziałów Rejonowych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na 2003 r. ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego i Programem Wojewódzkim.

więcej

Nr 779/239/02 z dn. 20-11-2002

w sprawie zmiany zadań w ramach przyznanych środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

więcej

Nr 778/239/02 z dn. 20-11-2002

w sprawie określenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Województwa Mazowieckiego lub własność wojewódzkich osób prawnych.

więcej

Nr 777/239/02 z dn. 20-11-2002

w sprawie włączenia nieruchomości do Zasobu Nieruchomości Województwa Mazowieckiego i ustanowienia administratora nieruchomości.

więcej

Nr 776/239/02 z dn. 20-11-2002

w sprawie ustanowienia administratora nieruchomości.

więcej

Nr 775/239/02 z dn. 20-11-2002

w sprawie ustanowienia nieodpłatnego użytkowania na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku na nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Medycznej.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.