Uchwały zarządu

Nr 76/9/02 z dn. 30-12-2002

w sprawie zmian w planie wydatków inwestycyjnych Województwa Mazowieckiego na 2002 r.

więcej

Nr 75/9/02 z dn. 30-12-2002

w sprawie zmian w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2002 r.

więcej

Nr 74/9/02 z dn. 30-12-2002

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki zaciąganej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

więcej

Nr 73/9/02 z dn. 30-12-2002

w sprawie wyrażenia zgody na ratalny zakup sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie przy ul. Kondratowicza 8.

więcej

Nr 72/9/02 z dn. 30-12-2002

w sprawie użyczenia nieruchomości Gminom Wolanów, Kowala, Przytyk.

więcej

Nr 71/9/02 z dn. 30-12-2002

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Województwa Mazowieckiego lub własność wojewódzkich osób prawnych.

więcej

Nr 70/9/02 z dn. 30-12-2002

w sprawie zwolnienia Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego Rehabilitacji Niepełnosprawnych i Zaopatrzenia Ortopedycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie od stosowania trybu przetargu przy wynajmie pomieszczeń.

więcej

Nr 69/9/02 z dn. 30-12-2002

w sprawie zwolnienia Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego Rehabilitacji Niepełnosprawnych i Zaopatrzenia Ortopedycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie od stosowania trybu przetargu przy wynajmie pomieszczeń.

więcej

Nr 68/9/02 z dn. 30-12-2002

w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce nieruchomości zabudowanej położonej w Wyszkowie przy ul. Pułtuskiej 23.

więcej

Nr 67/9/02 z dn. 30-12-2002

w sprawie umorzenia wierzytelności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego należnej od Szpitala im. Michała Okońskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.