Uchwały zarządu

Nr 1127/134/04 z dn. 05-10-2004

w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Samodzielnemu Wojewódzkiemu Publicznemu Zakładowi Dermatologicznej Opieki Zdrowotnej im. św. Łazarza w Warszawie. więcej

Nr 1126/134/04 z dn. 05-10-2004

w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego za 2004 r. więcej

Nr 1125/134/04 z dn. 05-10-2004

w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do Zgromadzenia Regionów Europejskich. więcej

Nr 1124/134/04 z dn. 05-10-2004

w sprawie podpisania umowy dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. więcej

Nr 1123/134/04 z dn. 05-10-2004

w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich – Ireneusza Majchera oraz Kierownika Wydziału, Dyrektora Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programu – Krystyny Wasilewskiej do podpisywania wniosków o przekazanie środków finansowych określonych w umowach finansowych zawartych w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. więcej

Nr 1122/134/04 z dn. 05-10-2004

w sprawie zaopiniowania projektu planu gospodarki odpadami dla Gminy Trojanów. więcej

Nr 1121/134/04 z dn. 05-10-2004

w sprawie zaopiniowania projektu planu gospodarki odpadami dla Gminy Brwinów. więcej

Nr 1120/134/04 z dn. 05-10-2004

zmieniająca uchwałę w sprawie zorganizowania II Edycji Konkursu Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Województwie Mazowieckim. więcej

Nr 1119/134/04 z dn. 05-10-2004

w sprawie uzupełnienia listy projektów, dla których Samorząd Województwa udzieli Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie poręczenia spłaty pożyczek długoterminowych zaciąganych przez podmioty w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji termomodernizacyjnych w roku 2004. więcej

Nr 1118/134/04 z dn. 05-10-2004

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.