Uchwały zarządu

Nr 1117/134/04 z dn. 05-10-2004

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2004 - 2006. więcej

Nr 1116/134/04 z dn. 05-10-2004

w sprawie opinii Zarządu Województwa Mazowieckiego w przedmiocie projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie organizacji uroczystych obchodów 85-ej rocznicy zwycięskiej Wojny Polsko – Bolszewickiej. więcej

Nr 1115/134/04 z dn. 05-10-2004

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia kosztów związanych z przygotowaniem prezentacji Województwa Mazowieckiego na targach krajowych i zagranicznych w 2004 r. więcej

Nr 1114/134/04 z dn. 05-10-2004

w sprawie zakupu koncertu Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka”. więcej

Nr 1113/134/04 z dn. 05-10-2004

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej instytucjom kultury. więcej

Nr 1112/134/04 z dn. 05-10-2004

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej instytucjom kultury. więcej

Nr 1111/134/04 z dn. 05-10-2004

w sprawie udzielenia dotacji celowej Państwowemu Muzeum Archeologicznemu w Warszawie na poprawę warunków pracy w Muzeum, pomiary środowisk pracy, usunięcie zaniedbań w realizacji ppoż. więcej

Nr 1109/134/04 z dn. 05-10-2004

w sprawie wyrażenia zgody Instytucji Filmowej „MAX – Film” na sprzedaż użytkowania wieczystego gruntów położonych w Warszawie przy ul. Grójeckiej 65, ul. Kopernika 5/7/9, ul. Podskarbińskiej 4 i Rynku Nowego Miasta oraz własności budynków i budowli znajdujących się na tych gruntach. więcej

Nr 1108/134/04 z dn. 05-10-2004

w sprawie wyrażenia zgody Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej na wynajęcie garaży przy ul. Zagumiennej 21/25 w Ciechanowie oraz powierzchni holi szpitalnych w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 w Ciechanowie. więcej

Nr 1107/134/04 z dn. 05-10-2004

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji do ustalania odszkodowań za nieruchomości przewidziane w planach zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie dróg wojewódzkich. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.