Uchwały zarządu

Nr 2167/85/07 z dn. 16-10-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowych w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza”. więcej

Nr 2166/85/07 z dn. 16-10-2007

w sprawie zakupu usługi polegającej na opracowaniu graficznym i przygotowaniu do druku folderów informacyjnych na potrzeby propagowania Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza. więcej

Nr 2165/85/07 z dn. 16-10-2007

w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację dotacji celowej na zadanie „Naprawa dachu na budynku Zespołu Szkół Gminnych w Starej Błotnicy”. więcej

Nr 2164/85/07 z dn. 16-10-2007

w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację dotacji celowej na zadanie „Naprawa dachu na budynku Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu”. więcej

Nr 2163/85/07 z dn. 16-10-2007

w sprawie przekazania środków finansowych na realizację przedsięwzięć w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” – Komponent G Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej. więcej

Nr 2162/85/07 z dn. 16-10-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. więcej

Nr 2161/85/07 z dn. 16-10-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej. więcej

Nr 2160/85/07 z dn. 16-10-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej. więcej

Nr 2159/85/07 z dn. 16-10-2007

uchylająca uchwałę w sprawie rozwiązania umowy Nr 149/44/ZP.I/D/06 dotyczącej udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Samodzielnemu Psychiatrycznemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr J. Mazurkiewicza w Pruszkowie. więcej

Nr 2158/85/07 z dn. 16-10-2007

uchylająca uchwałę w sprawie rozwiązania umowy Nr 150/45/ZP.I/D/06 dotyczącej udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Samodzielnemu Psychiatrycznemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr J. Mazurkiewicza w Pruszkowie. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.