Uchwały zarządu

Nr 2157/85/07 z dn. 16-10-2007

uchylająca uchwałę w sprawie rozwiązania umowy Nr 254/ZP.IS.I/D/06 dotyczącej udzielenia dotacji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie. więcej

Nr 2156/85/07 z dn. 16-10-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ograniczenia działalności Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. więcej

Nr 2155/85/07 z dn. 16-10-2007

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Elżbiecie Michalik - Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie. więcej

Nr 2154/85/07 z dn. 16-10-2007

w sprawie przeznaczenia środków na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Przysuskiego na realizację zadania „Kanalizacja deszczowa i modernizacja nawierzchni ul. Kolejowej w Skrzyńsku etap I-III”. więcej

Nr 2153/85/07 z dn. 16-10-2007

w sprawie zakupu usługi polegającej na opracowaniu informacji na temat możliwości zakupu 12 sztuk używanych lokomotyw umożliwiających, po wyposażeniu w stosowny interfejs, współdziałanie z wagonami typu push-pull. więcej

Nr 2152/85/07 z dn. 16-10-2007

w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie na podjęcie czynności, zmierzających do wynajmu pomieszczenia gospodarczego, przy ulicy Osiedle Zalesie w Gostyninie. więcej

Nr 2151/85/07 z dn. 16-10-2007

w sprawie wypowiedzenia i ustalenia wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Warszawie przy ulicy Grójeckiej 65. więcej

Nr 2150/85/07 z dn. 16-10-2007

w sprawie wyrażenia zgody Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 na usunięcie 3 drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ul. Okrzei 8 w Ciechanowie. więcej

Nr 2149/85/07 z dn. 16-10-2007

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie na likwidację budynku handlowego. więcej

Nr 2148/85/07 z dn. 16-10-2007

w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Samodzielnemu Psychiatrycznemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ul. Partyzantów w Pruszkowie. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.