Uchwały zarządu

Nr 2460/94/07 z dn. 27-11-2007

w sprawie powołania przedstawiciela Województwa Mazowieckiego do składu Rady Nadzorczej spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew” Sp. z o.o. w Sochaczewie więcej

Nr 2459/94/07 z dn. 27-11-2007

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2007 r. więcej

Nr 2458/94/07 z dn. 27-11-2007

w sprawie pokrycia zobowiązania finansowego Województwa Mazowieckiego przejętego po zlikwidowanych Zakładach Naprawczych Sprzętu Medycznego w Warszawie. więcej

Nr 2457/94/07 z dn. 27-11-2007

w sprawie pokrycia zobowiązania Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. Mariana Weissa Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie – Jeziorna. więcej

Nr 2456/94/07 z dn. 27-11-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych na realizację przedsięwzięć w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” – Komponent G Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej. więcej

Nr 2455/94/07 z dn. 27-11-2007

w sprawie rozwiązania niektórych umów dotyczących udzielenia dotacji ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2007 roku na zadanie p.n. „Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych” oraz zmiany uchwały Nr 730/33/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2007 r. na zadanie p.n. „Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych”. więcej

Nr 2454/94/07 z dn. 27-11-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Radomiu. więcej

Nr 2453/94/07 z dn. 27-11-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Bródnowskiemu w Warszawie. więcej

Nr 2452/94/07 z dn. 27-11-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie. więcej

Nr 2451/94/07 z dn. 27-11-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Samodzielnemu Psychiatrycznemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof.
dr J. Mazurkiewicza w Pruszkowie. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.