Uchwały zarządu

Nr 2470/94/07 z dn. 27-11-2007

w sprawie zakupu usługi polegającej na opracowaniu raportu zawierającego założenia systemu monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza oraz merytorycznej organizacji ostatniego, podsumowującego spotkania grupy roboczej Benchmarking i Prognozowanie Rozwoju Regionalnego na potrzeby projektu „RIS MAZOVIA - Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza”. więcej

Nr 2469/94/07 z dn. 27-11-2007

w sprawie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego za lata 2005 - 2006 oraz przekazania tego dokumentu Sejmikowi Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 2468/94/07 z dn. 27-11-2007

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę polegającą na druku opracowania pt.: „Nauka łowiectwu” część 1 i 2, kalendarza promocyjnego na rok 2008, kalendarza planszowego na biurko, komiksu dla dzieci oraz bloku do teczki konferencyjnej z nadrukiem logo Województwa Mazowieckiego oraz wydatkowania środków na ten cel. więcej

Nr 2467/94/07 z dn. 27-11-2007

w sprawie zakupu usługi polegającej na przygotowaniu merytorycznym i opracowaniu graficznym albumu promującego Mazowsze zawierającego informacje na temat ekologii i ochrony środowiska na terenie Mazowsza. więcej

Nr 2466/94/07 z dn. 27-11-2007

w sprawie zakupu 37 arkuszy i 38 objaśnień do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 dla Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 2465/94/07 z dn. 27-11-2007

w sprawie zaopiniowania projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Nowodworskiego. więcej

Nr 2464/94/07 z dn. 27-11-2007

w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lipskiego. więcej

Nr 2463/94/07 z dn. 27-11-2007

w sprawie zaopiniowania projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sienno. więcej

Nr 2462/94/07 z dn. 27-11-2007

w sprawie udzielenia dotacji dla Warszawskiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Warszawie i Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Ostrołęce. więcej

Nr 2461/94/07 z dn. 27-11-2007

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na „Dostawę i instalację sprzętu i oprogramowania, modernizację oprogramowania, prace wdrożeniowe, szkolenia użytkowników oraz opracowanie danych tematycznych”, w ramach realizacji projektu „Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa”, współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Priorytet 1 ZPORR – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.