Uchwały zarządu

Nr 2752/294/09 z dn. 28-10-2009

w sprawie upoważnienia Sekretarza Województwa Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. więcej

Nr 2751/294/09 z dn. 28-10-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu określającego terminy rozpoczęcia i zakończenia I tury naboru wniosków oraz wartości alokacji przeznaczonej
na Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
więcej

Nr 2750/294/09 z dn. 28-10-2009

w sprawie zakupu usługi opracowania merytorycznego i graficznego wkładki promującej Województwo Mazowieckie wraz z zamieszczeniem jej w dzienniku „Rzeczpospolita” oraz opracowania i zamieszczenia reklamy Województwa Mazowieckiego w katalogu Forum Ekonomicznego, wydanych w związku
z IV Środkowym Forum Europejskim.
więcej

Nr 2749/294/09 z dn. 28-10-2009

w sprawie przeznaczenia środków na organizację oprawy artystycznej podczas uroczystości wręczenia nagród laureatom X Edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 2748/294/09 z dn. 28-10-2009

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Izbą Gospodarczą Regionu Płockiego dotyczącego promocji Mazowsza podczas IV Płockiego Balu Niepodległościowego oraz przeznaczenia środków finansowych na realizację tego porozumienia. więcej

Nr 2747/294/09 z dn. 28-10-2009

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego pod firmą „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. więcej

Nr 2746/294/09 z dn. 28-10-2009

w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. więcej

Nr 2745/294/09 z dn. 28-10-2009

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. więcej

Nr 2744/294/09 z dn. 28-10-2009

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2009 r. więcej

Nr 2743/294/09 z dn. 28-10-2009

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków ocenionych w ramach konkursu zamkniętego 1/POKL/9.5/2009 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, trwającego od dnia
19 stycznia 2009 r. do dnia 27 lutego 2009 r.
więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.