Uchwały zarządu

Nr 195/321/10 z dn. 02-02-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przekazania Gminie Głowaczów w formie pomocy rzeczowej materiałów pozostałych po rozbiórce chodnika przy przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 730 na odcinku od km 44+524 do km 44+836 w miejscowości Głowaczów. więcej

Nr 194/321/10 z dn. 02-02-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przekazania Gminie Gniewoszów w formie pomocy rzeczowej gruzu betonowego pochodzącego z przebudowy dróg wojewódzkich Nr 738
na odcinku od km 13+034 do km 13+465 oraz Nr 788 na odcinku od km 4+475
o km 5+000 w miejscowości Gniewoszów.
więcej

Nr 193/321/10 z dn. 02-02-2010

w sprawie ustanowienia hipoteki kaucyjnej na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Kondratowicza 8.
więcej

Nr 192/321/10 z dn. 02-02-2010

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu
na nieruchomości położonej w Ząbkach przy ul. Rychlińskiego 1, stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego, na rzecz PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością.
więcej

Nr 191/321/10 z dn. 02-02-2010

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pt. „Zagraniczny staż w Hiszpanii kluczem do europejskiej mobilności” i udzielenia pełnomocnictwa Elżbiecie Michalik – Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie. więcej

Nr 190/321/10 z dn. 02-02-2010

w sprawie wyrażenia zgody na zakup i wykonanie nagród i upominków wręczanych przez Marszałka oraz Członków Zarządu Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 189/321/10 z dn. 02-02-2010

w sprawie wyrażenia zgody na zakup wydawnictw, informatorów oraz pomocy dydaktycznych wręczanych przez Marszałka oraz Członków Zarządu Województwa Mazowieckiego podczas różnego rodzaju spotkań z przedstawicielami z kraju
i zagranicy oraz podczas zawodów i konkursów odbywających się na terenie Mazowsza w 2010 roku.
więcej

Nr 188/321/10 z dn. 02-02-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie „Porozumienia między Województwem Mazowieckim (Rzeczpospolita Polska) a Komitetem Wykonawczym Obwodu Mińskiego (Republika Białoruś)
o współpracy międzyregionalnej”.
więcej

Nr 187/321/10 z dn. 02-02-2010

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z rozgłośniami: Radiem Warszawa, Radiem Plus Radom, Katolickim Radiem Płock, Katolickim Radiem Ciechanów, Katolickim Radiem Podlasie, Radiem Victoria, Radiem Nadzieja oraz Radiem Niepokalanów. więcej

Nr 186/321/10 z dn. 02-02-2010

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Macierakowskiej pełniącej obowiązki Dyrektora Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Ostrołęce. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.