Uchwały zarządu

Nr 185/321/10 z dn. 02-02-2010

w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisania wniosku o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz wydatkowania środków finansowych na ten cel. więcej

Nr 184/321/10 z dn. 02-02-2010

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. więcej

Nr 183/321/10 z dn. 02-02-2010

w sprawie układu wykonawczego planów finansowych dochodów własnych i wydatków
z nich finansowanych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego
na 2010 rok.
więcej

Nr 182/321/10 z dn. 02-02-2010

w sprawie zmian w Planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2010 rok. więcej

Nr 181/321/10 z dn. 02-02-2010

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r. więcej

Nr 180/321/10 z dn. 02-02-2010

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Stowarzyszeniem Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej dotyczącego współorganizacji konferencji pt.: „Rozwój inicjatywy klastrowej - wizja dla polskiej branży mięsnej na tle doświadczeń francuskich”. więcej

Nr 179/321/10 z dn. 02-02-2010

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim
a Społecznym Instytutem Ekologicznym w sprawie współorganizacji ekspozycji producentów z Województwa Mazowieckiego „Stół Darów Ziemi – Tradycyjne Klimaty” oraz zakupu usługi polegającej na wynajmie zabudowy na potrzeby stworzenia ekspozycji „Alei Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych” podczas festynu Dzień Ziemi odbywających się na Polu Mokotowskim w Warszawie w dniu 25 kwietnia 2010 roku.
więcej

Nr 178/321/10 z dn. 02-02-2010

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka dotyczącego współorganizacji XV Ogólnopolskiego Spotkania Sadowników w Grójcu. więcej

Nr 177/321/10 z dn. 02-02-2010

w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Dyrektora Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Weissa „STOCER” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konstancinie - Jeziornie. więcej

Nr 176/321/10 z dn. 02-02-2010

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na zakup usług i dostaw dla zadań projektu pt. „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną” współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.