Uchwały zarządu

Nr 291/324/10 z dn. 16-02-2010

w sprawie zorganizowania VIII Edycji Konkursu Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 290/324/10 z dn. 16-02-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz ochrony walorów przyrodniczych województwa mazowieckiego oraz działania na rzecz edukacji dla zrównoważonego rozwoju – edukacji ekologicznej mieszkańców województwa mazowieckiego w 2010 r. oraz w sprawie zakupu usługi publikacji ogłoszenia prasowego. więcej

Nr 289/324/10 z dn. 16-02-2010

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na dostawę wydawnictw przeznaczonych na nagrody konkursowe. więcej

Nr 288/324/10 z dn. 16-02-2010

w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami
dla Miasta Józefów na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017”.
więcej

Nr 287/324/10 z dn. 16-02-2010

w sprawie zaopiniowania projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami
dla Gminy Ciechanów na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017”.
więcej

Nr 286/324/10 z dn. 16-02-2010

w sprawie zakupu pucharów i nagród rzeczowych dla sześciu finalistów Olimpiady Młodych Producentów Rolnych etapu wojewódzkiego na Mazowszu. więcej

Nr 285/324/10 z dn. 16-02-2010

w sprawie pokrycia kosztów zorganizowania uroczystości wręczenia nagród laureatom Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, która odbędzie się w dniu 25 marca 2010 r. więcej

Nr 284/324/10 z dn. 16-02-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie. więcej

Nr 283/324/10 z dn. 16-02-2010

w sprawie pokrycia kosztów organizacji spotkania seminaryjno szkoleniowego
w Myszyńcu dla producentów rolnych i samorządowców z terenu powiatu ostrołęckiego nt. uwarunkowań formalno prawnych i organizacyjnych tworzenia i działalności grup producentów rolnych, w tym zakupu usługi gastronomicznej dla uczestników szkolenia.
więcej

Nr 282/324/10 z dn. 16-02-2010

w sprawie zakupu usługi polegającej na zamieszczeniu w 6 mazowieckich tygodnikach regionalnych wkładki na temat grup producenckich funkcjonujących w województwie mazowieckim i informacji o działaniach Samorządu Województwa Mazowieckiego wspomagających promocję grup producenckich. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.