Uchwały zarządu

Nr 281/324/10 z dn. 16-02-2010

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa
i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do prowadzenia korespondencji związanej z realizacją obowiązków wynikających z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013.
więcej

Nr 280/324/10 z dn. 16-02-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie projektu „Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego” planowanego do zgłoszenia
w roku 2009 do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013.
więcej

Nr 279/324/10 z dn. 16-02-2010

w sprawie zmiany harmonogramu spłaty wierzytelności Województwa Mazowieckiego należnej od Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu. więcej

Nr 278/324/10 z dn. 16-02-2010

w sprawie zmiany harmonogramu spłaty wierzytelności Województwa Mazowieckiego należnej od Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu. więcej

Nr 277/324/10 z dn. 16-02-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. więcej

Nr 276/324/10 z dn. 16-02-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Centrum Rehabilitacji
im. prof. M. Weissa ,,Stocer” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
więcej

Nr 275/324/10 z dn. 16-02-2010

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej czasowego zaprzestania działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu w zakresie działalności Oddziału Neonatologii, Oddziału Ginekologiczno - Położniczego oraz Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej. więcej

Nr 274/324/10 z dn. 16-02-2010

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2010 zadań wspieranych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w zakresie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych. więcej

Nr 273/324/10 z dn. 16-02-2010

w sprawie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2010 r. w Województwie Mazowieckim. więcej

Nr 272/324/10 z dn. 16-02-2010

w sprawie wycofania z porządku obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego
do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody
na zawarcie „Porozumienia między Województwem Mazowieckim (Rzeczpospolita Polska) a Komitetem Wykonawczym Obwodu Mińskiego (Republika Białoruś)
o współpracy międzyregionalnej”.
więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.