Uchwały zarządu

Nr 317/324/10 z dn. 17-02-2010

w sprawie zawarcia umów partnerskich dotyczących merytorycznej współpracy
przy realizacji dwóch projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013 (RPO WM) „Mazowsze Chopina markowym produktem turystycznym Województwa Mazowieckiego” oraz „Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze”.
więcej

Nr 316/324/10 z dn. 17-02-2010

w sprawie zakupu rejestracji filmowej Uroczystego Koncertu z okazji 200 lecia urodzin Fryderyka Chopina, z udziałem chóru i orkiestry Festiwalu „W Krainie Chopina”, który odbędzie się w Brochowie 22 lutego 2010 r. inaugurując projekty: „Powiat Sochaczewski Stolicą Kulturalną Mazowsza 2010”, VI edycję Festiwalu Muzycznego
„W krainie Chopina”, a także Obchody Roku Chopinowskiego na Mazowszu.
więcej

Nr 315/324/10 z dn. 17-02-2010

w sprawie Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Wiązowna
w sprawie współorganizacji XXX Półmaratonu Wiązowskiego oraz wydatkowania środków na jego realizację.
więcej

Nr 314/324/10 z dn. 17-02-2010

w sprawie organizacji IV edycji konkursu pt. „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne
Wierzba” oraz powołania Kapituły tej edycji konkursu.
więcej

Nr 313/324/10 z dn. 17-02-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pn. „Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki”. więcej

Nr 312/324/10 z dn. 17-02-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku oraz zamiaru likwidacji Medycznej Szkoły Policealnej w Płocku i Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Płocku. więcej

Nr 311/324/10 z dn. 17-02-2010

w sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Płocki zadań
w zakresie doradztwa metodycznego.
więcej

Nr 310/324/10 z dn. 17-02-2010

w sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiemu przez Gminę Miasto Płock zadań w zakresie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli i doradztwa metodycznego. więcej

Nr 309/324/10 z dn. 17-02-2010

w sprawie pokrycia kosztów promocji II edycji Konkursu „Innowator Mazowsza”
oraz zakupu usługi organizacji gali wręczenia nagród laureatom tego Konkursu.
więcej

Nr 308/324/10 z dn. 17-02-2010

w sprawie wstępnego wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/4.1/2/2009 Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” dla Działania 4.1 „Gospodarka wodno ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.