Uchwały zarządu

Nr 410/328/10 z dn. 02-03-2010

w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych
na działalność Regionalnych Ośrodków EFS w Płocku, Radomiu, Ciechanowie, Siedlcach, Warszawie i Ostrołęce w I półroczu 2010 roku.
więcej

Nr 409/328/10 z dn. 02-03-2010

w sprawie zakupu sprzętu techniczno - biurowego i sprzętu komputerowego
do realizacji zadań w ramach projektów systemowych pn. „Opracowanie koncepcji funkcjonowania Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji” i „Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za implementację RSI – budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza”.
więcej

Nr 408/328/10 z dn. 02-03-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia i realizacji projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. „Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za proces implementacji RSI – budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza” realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
więcej

Nr 407/328/10 z dn. 02-03-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej na 2010 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 406/328/10 z dn. 02-03-2010

w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. więcej

Nr 405/328/10 z dn. 02-03-2010

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego
na wykonanie badań potoków pasażerskich, struktury biletów w pociągach spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. oraz opracowanie oferty rozkładu jazdy edycji 2010/2011.
więcej

Nr 404/328/10 z dn. 02-03-2010

w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Warszawie na wynajęcie pomieszczenia biurowego, znajdującego się w budynku położonym na nieruchomości w Wyszkowie przy ul. Serockiej 34.
więcej

Nr 403/328/10 z dn. 02-03-2010

w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Warszawie na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń biurowych, znajdujących się na nieruchomości w Przasnyszu przy ul. Św.St. Kostki oraz w Wyszkowie przy ul. Serockiej 34.
więcej

Nr 402/328/10 z dn. 02-03-2010

w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Medycznych Szkół Policealnych z siedzibą
w Warszawie na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części terenu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 9.
więcej

Nr 401/328/10 z dn. 02-03-2010

w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Medycznych Szkół Policealnych z siedzibą
w Warszawie na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń użytkowych oraz dzierżawy terenu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 9.
więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.