Uchwały zarządu

Nr 380/328/10 z dn. 02-03-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok. więcej

Nr 379/328/10 z dn. 02-03-2010

w sprawie zmian w Planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2010 rok. więcej

Nr 378/328/10 z dn. 02-03-2010

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r. więcej

Nr 377/328/10 z dn. 02-03-2010

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury przetargowej w sprawie zamówienia publicznego na zakup sprzętu sportowego oraz artykułów promocyjnych. więcej

Nr 376/328/10 z dn. 02-03-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu do spraw kategoryzacji obwodów łowieckich polnych. więcej

Nr 375/328/10 z dn. 02-03-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania przedstawiciela Zarządu Województwa Mazowieckiego do Zespołu do spraw kategoryzacji obwodów łowieckich leśnych. więcej

Nr 374/328/10 z dn. 02-03-2010

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych z nadrukiem z przeznaczeniem na nagrody konkursowe. więcej

Nr 373/328/10 z dn. 02-03-2010

w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Legionowskiego na lata 2010 - 2013 z perspektywą do 2017 roku, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.